Automatisk ljusvariation

7 råd för behovs-anpassad ljusvariation

När man som oerfaren köper eller upphandlar ”dynamisk belysning” eller ”Human Centric Lighting” är det stor risk att man förlitar sig på att leverantörens produkt eller system av sig självt skall optimera ljuset för bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Det är dock viktigt att komma ihåg att; För att få en ljusmiljö som verkligen är anpassad till de aktuella användarns olika behov måste man anpassa ljuset vid olika tider till dem som vistas i lokalen, de olika typer av behov de har och de olika aktiviteter som utförs vid olika tider på dygnet.

a. Börja med att klargöra hur du vill att ljuset skall variera

Före köp
b. Begär en enkel beskrivning av det system försäljaren föreslår
Informera dig om belysningssystemets användargränssnitt
c. Undvik snabba automatiserade ljusförändringar
d. Kombinera automatisk variation med  manuell styrning
e. Välj en installatör med erfarenhet av automatisk ljusvariation

Efter installation
f. Informera alla användarna om syftet med ljusvariationen
g. Informera dig och andra användare om hur installationen fungerar