Råd 3g Automatisk ljusvariation

Sprid information om hur installationen fungerar

Kräv tydliga beskrivningar alla knappar, reglage, sensorer och datorer som styr belysningen. Som en grund för att kunna tolka denna information är det viktigt att förstå hur den automatiska variationen fungerar. Det är viktigt att märka upp de olika knapparna på ett sätt som är lättbegripligt för alla användarna.

Automatisk ljusvariation är annorlunda än den belysning som de allra flesta användare av olika lokaler är vana vid. Därför är det viktigt att demonstrera hur ljusvariationen och de olika styrmöjlighetena fungerar, för alla dem som kommer att vistas i lokalerna.