Ordlista

Ordlistan förklarar några av de mest aktuella begreppen i det pågående arbetet för att fler skall få tillgång till mänskligt bättre inomhusbelysning.

Human Centric Lighting
Användaranpassad belysning för hälsa och välbefinnande.
Du kan läsa mer om Human Centric Lighting på Lighting For People.

I Malmö gjordes 2015 en installation av automatiskt varierande användaranpassad belysning i ett klassrum. Effekterna av installationen dokumenterades i ett Masterprojekt i Ljusdesign.

Dynamisk belysning
Dagens LED-teknik i kombination med Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) ger snabbt växande möjligheter att behovsanpassa belysningen. Philips Hue introducerades 2012 och t.ex. IKEA och Claes Ohlsson säljer nu system som ger allt enklare möjlighet att styra belysningens intensitet och färgtemperatur. Världens första installation av automatiskt varierande klassrumsbelysning gjordes av Malmö stad 2014.
”Dynamisk belysning”, ”intelligent belysning”, ”smart belysning” och liknande begrepp används på flera olika sätt. Bakgrunden är att man har haft knapp-paneler för att välja vilka delar av belysningen som skall vara tänd och för att styra (dimra) ljusnivån. Det viktigaste målet för dimbar och närvarostyrd belysning har de senaste 30 åren varit att spara elenergi. Både knappstyrd och elsparande belysning benämns ofta med ord som ”dynamisk belysning”.

Tuneable White
Armaturer som ger möjlighet att variera ljusets färgtemperatur. Innehåller vita LED med minst två olika färgtemperaturer, ofta 2700K och dagsljusliknande (5000-7000K), som kan styras var för sig och därmed ger möjlighet att dynamiskt variera det kombinerade ljusets intensitet och spektralfördelning.