Råd 3c Automatisk LjusVariation

Undvik snabba automatiserade ljusförändringar

När man använder sig av ”dynamisk belysning” med automatiska ljusförändringar är det viktigt att förändringarna inte sker på ett snabbt och oväntat sätt.  Personer som är särskilt känsliga för sin livsmiljö, t.ex. individer med autism eller ADHD kan reagera starkt när ljuset plötsligt förändras t.ex. av en rörelsesensor. Personer med förhöjd risk för migrän kan må dåligt av snabba förändringar i intensitet och färgtemperatur, både över tid och mellan olika rum.

Oväntade, snabba, plötsliga automatiska ljusförändringar är störande. Detta är särskilt påtagligt för personer som är känsliga för olika former av störningar, t.ex. för personer med ADHD och autism. Gunilla har lång erfarenhet som specialpedagog och hon har många gånger noterat att då en känslig person drabbas av en oväntad ljusförändring, på grund av elsparande närvarostyrning, kan det sedan ta 10–20 minuter innan den känsliga eleven kan lugna ner sig. Förändringar som är så störande för dem som är känsliga är också i olika grad störande för de allra flesta. Med snabba avser vi här förändringar som sker inom några få sekunder.

LED-lampor i kombination med dimmers ger ibland ett påtagligt störande visuellt flimmer. Många LED-lampor ger också ett mer högfrekvent osynligt flimmer, snabba ständigt pågående ljusförändringar flera hundra gånger i sekunden, ofta med frekvenser på 400-500Hz. Även dessa ljusvariationer stimulerar det sensoriska systemet och riskerar att upplevas som tröttande och stressande. Alla former av automatisk ljusvariation inkluderar olika former av dimmer-funktioner och det är viktigt att säkerställa att de valda kombinationerna av ljuskällor och styrning fungerar bra tillsammans. Vi föreslår att du konsulterar personer med kunskap om ljusflimmer och erfarenhet av att mäta upp flimmer för olika belysningsinstallationer. Det bästa är om du specificerar den maximala flimmernivån för det du köper och sedan efter installation ordnar en mätning av flimmer. Det finns nu små portabla lättanvända flimmermätare och de blir allt billigare.