Erbjudande

En bakgrund till ointresset för belysningens kvalitet är att glödlampor länge har varit en trivial förbrukningsvara som de flesta knappast har funderat på, utan bara köpt. Detta är inte så konstigt för alla glödlampor gav samma slags ljus. Lysrör har också varit ganska standardiserade.

LED är annorlunda. Det finns ljuskällor och LED-armaturer med olika färgtemperaturer (K) och olika nivåer av kvalitet på färgåtergivningen. Det är också stor skillnad i teknisk kvalitet, t.ex. när det gäller flimmer. Eftersom det nu finns mycket forskning som visar att belysningens kvalitet påverkar hälsa och välbefinnande betyder de stora skillnaderna mellan olika produkter att det har blivit mycket viktigare att göra behovsanpassade belysningsval. Det har blivit viktigare att specificera vilken form av belysning man vill köpa och därmed har det också blivit viktigare att mäta upp ljusmiljön i de resulterande installationerna. De specifikationer och upphandlingsrutiner som kommuner använt för de tidigare formerna av belysning är inte tillräckliga för upphandling av mänskligt bra LED-belysning. Det är viktigt att ta tag i detta, dels för att kunna göra kostnadseffektiva satsningar på mänskligt bra belysning och ännu mer akut för att undvika att bli lurad.

InsideLight vill hjälpa svenska kommuner att ta behovsanpassad nytta av LED. I första steget fokuserar vi på belysning för skolmiljöer. Om du vill att din skola skall satsa på mänskligt bättre belysning hjälper vi dig gärna med en översikt av de aktuella elevernas behov av ljus, i relation till dagens tekniska möjligheter och utmaningar. Det är stor skillnad mellan olika LED-produkter, de har olika egenskaper, kvalitet och priset varierar kraftigt. Det är viktigt att förstå marknaden för att kunna upphandla mänskligt bättre belysning, bra kvalitet och öppna systemlösningar till ett bra pris, på ett tryggt sätt och i enlighet med LOU krav på öppen konkurrens. Vi kan hjälpa din kommun att utveckla sin process för upphandling och utvärdering av inomhusbelysning.

InsideLight AB kan göra

 • inledande presentationer om LED-belysningens inverkan på hälsa och välbefinnande 
 • Ordna seminarier och utbildningsdagar, som kan inkludera
  – hur olika slags ljus påverkar förutsättningarna för hälsa och välbefinnande,
  – vad olika ljusparametrar egentligen betyder och vilka ljusvariationer som är viktiga i olika situationer och för personer med olika behov,
  – moderna fickinstrument och metoder som ger enkel möjlighet att göra fältmätningar av spektralfördelningar, flimmer och många olika beräknade parametrar,
  – vilka ljusegenskaper som är viktiga för att skapa en mer naturliknande miljö
 • Opartiska mätningar och utvärderingar av kvaliteten på ljusmiljön i de installationer ni har
 • Intervjuer och enkäter för att klargöra de aktuella lärarnas och elevernas behov
 • Underlag som hjälper kommunen att göra behovsanpassade LED-specifikationer och
 • ge råd och stöd kring vad som är viktigt att tänka på när man försöker skapa miljöer som fungerar bra för personer med särskilda behov.