Seminarium om LED för hälsa och välbefinnande

För att enkelt få en opartisk överblick av
• mätetal för LED-ljusets egenskaper
• belysningens betydelse för hälsa och välbefinnande,
• dagens möjligheter att välja LED med olika egenskaper och
• styrning för att anpassa ljuset till behovens variation, samt
• utmaningarna i att handla LED på dagens marknad.

För att hjälpa er bedöma era möjligheter att ta bättre mänsklig nytta av LED föreslår vi ett seminarium där vi inleder, t.ex. med 30 minuter presentation och vi sedan fortsätter med en dialog om era behov, möjligheter och utmaningar i att komma igång.

Inom EU-projektet Lighting for People har vi ordnat och medverkat i seminarier i flera städer, t.ex. Bryssel, Malmö, Stavanger och Zabrze. Projektet fokuserade på hur städer snabbare kan ta större mänsklig nytta av LED, genom att kluster och andra stödjande organisationer sprider information om resultaten från dagens belysningsforskning och ger vägledning för hur städer och kommuner kan ta bättre nytta av dagens tekniska möjligheter.

Upplägget på stadsseminarierna har varit att vi som experter inlett med att sammanfatta dagens kunskap om LED och belysningens betydelse för hälsa och välbefinnande. Därefter har vi använt det mesta av seminarietiden till öppna dialoger för att få en bild av hur de deltagande stadspersonerna ser på sin stads möjligheter att ta bättre nytta av LED och svårigheterna i att välja ”rätt” LED och undvika olämpliga produkter. Avsikten har varit att hjälpa den aktuella staden att komma bättre igång med att ta större nytta av LED och dagens möjligheter att styra belysningen.

Målet med Lighting for People har varit att Europa skall komma bättre igång med att ta mer avancerad nytta av LED som ett verktyg för hållbar samhällsutveckling. Startpunkten var att gå vidare från att bara spara energi till att i högre grad verka för och socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Projektet har sökt konkreta vägar till att komma igång med att ta bredare nytta av Human Centric Lighting. Vi har betonat att städer som lyckas ta bättre nytta av LED för att göra stadsmiljöerna mer attraktiva har mycket att vinna, på många olika sätt.

Många städer satsar redan på utomhusbelysningen för att göra stadsmiljön mer funktionell och attraktiv, t.ex. för turister. Det är dock belysningen inomhus som är viktigast för hälsa och välbefinnande. Malmö har kommit igång med att arbeta med automatisk ljusvariation i klassrum och detta är mycket uppskattat av eleverna och lärarna. En kommun med attraktiva skolmiljöer är intressant som bostadsort för medvetna föräldrar. En kommun som satsar på mer avancerad belysning ger också öppningar för lokal innovativ affärsutveckling med inriktning på behovsanpassad belysning och smart fastighetsstyrning.

Efter varje stadsseminarium inom Lighting for People skrev vi en enkel rapport för respektive stad, som underlag för deras fortsatta interna dialog.