Fallstudier

Sammanfattande beskrivningar och tolkningar av fallstudier och mätningar av ljusmiljön i olika lokaler. Kommer att presentera studier, mätningar och rapporter, både sådana som gjorts av InsideLight och andra.

2015 gjordes en installation av automatiskt varierande användaranpassad belysning i ett klassrum i Malmö. Effekterna av installationen dokumenterades i ett Masterprojekt i Ljusdesign.

2017 gjordes en installation av Humancentrerad ljusvariation för yogaövningar på fysioterapimottagningen Eyra Fysio i Borås.