Bloggen

Belysningens kvalitet är viktigare för hälsa och välbefinnande än de flesta är medvetna om.

Vi tar också fasta på att den största belysningsrelaterade förändringen de senaste decennierna är att många nu lever i miljöer som har belysning en allt större del av dygnet och vi är bekymrade över att många känner sig så stressade att de tar lugnande medicin.

Ambitionen med denna blogg är att stimulera till förenklande nytänkande och öppna upp för erfarenhetsutbyte om hur man kan ta bättre nytta av dagens LED.