Råd 3f Automatisk LjusVariation

Informera användarna om syftet med variationen

För att kunna ta verklig nytta av ett belysningssystem som ger möjlighet att variera ljuset är det viktigt att användarna förstår vad målen är, för de olika inställningarna och variationerna. Det är också viktigt att förstå hur systemet fungerar.

Det är svårt nog att välja mellan olika ljuskällor och konstanta belysningslägen. LED ger möjlighet till ljus med väldigt olika karaktär och kvalitet. Det är viktigt att skaffa sig tydlig information om vilka ljuskaraktärer och ljusfördelningar olika inställningar ger – och vilka olika funktioner och känslostämningar dessa är avsedda för.

Om de som vistas i lokalen inte förstår varför ljuset bör varieras över dagen och inser att detta är viktigt för hälsan och välbefinnandet så finns det risk att de tycker att det bara är onödigt komplicerat att ljuset skall variera. Därför är det viktigt att informera om hur ljusets variation påverkar sömnen och hälsan (>A & HCL).

Det är viktigt att förklara att olika former av ljus ger olika former av funktionalitet, förenklat sett att blått intensivt ljus är mer aktiverande och att en lägre nivå av rödare ljus ofta är bättre för umgänge och harmoni. Ena sida av målet är att variera ljuset för att få aktiverande visuellt bra ljus då det behövs, speciellt på morgonen. Andra sidan av målet med personcentrerad belysning är att begränsa antalet timmar med hög ljusstyrka för att inte stressa människor i onödan och för att spara elenergi.