Råd 3e Automatisk LjusVariation

Välj en installatör med erfarehet av ljusstyrning

Den tekniska möjligheten att styra ljusets intensitet och karaktär på ett allt mer fritt sätt har vuxit fram de senaste åren. För att klara detta på ett bra sätt behöver man kombinera kunskap om belysning med kunskap om Informations och Kommunikationsteknik,  IKT. Hittills är det inte så många som har erfarenhet av att arbeta med denna samfunktion.

Det kommer nu allt mer teknik som underlättar den tekniska systemuppbyggnaden. Det blir allt enklare att variera ljuset på allt fler sätt. Men kom ihåg att det är viktigt att ta utgångspunkt i användarnas behov (>Blogg).  Det är viktigt att välja en erfaren installatör som förstår sig på tekniken och kan förklara hur ljusinstallationern fungerar.