Råd 3d Automatisk LjusVariation

Kombinera automatisk och manuell styrning

Det finns naturligtvis stora fördelar med sådana automatiska ljusvariationer att användarna inte behöver komma ihåg att ändra belysningen. Om man har ett system med manuell styrning och en användare, t.ex. en lärare, väljer uppiggande ljus på morgonen så finns det stor risk att denna belysning sedan står på hela dagen.

Men även avancerade automatiska system bör också ha manuella knappar, åtminstone för att tända och släcka ljuset. För att möjliggöra en verkligt bra anpassning av belysningen till användarnas behov, även i speciella situationer, är det alltid bra att kunna styra belysningen manuellt. Att kombinera automatisk och manuell styrning leder till att det är viktigt att det finns genomtänkta automatiska funktioner för övergångar från olika manuella lägen till det läge som den automatiska styrningen eftersträvar vid den aktuella tidpunkten. Vid alla automatiska variationer och övergångar mellan olika belysningslägen är det viktigt att systemet inte orsakar plötsliga oväntade belysningsförändringar.