Råd 3a Automatisk LjusVariation

Börja med att klargöra hur ljuset bör variera

För att få till en riktigt bra belysningsinstallation bör man ta nytta av kunskap om ljusdesign. En grund är den nya kunskapen om hur ljuset bör varieras under dagen för att stödja ett bra mönster av vakenhet och sömn. En mer grundläggande aspekt är att välja ljuskällor av bra kvalitet (>länk) och tänka på ljusets rumsliga fördelning för att skapa en ljusdesign som är både funktionell och trivsam (>länk).

InsideLight websidor avser att ge lättbegripliga startpunkter för att söka information, tolka den tillgängliga informationen och ställa frågor till dem man överväger att köpa utrustningen och installationen av.

För att klargöra vilka frågor man bör ställa är det viktigt att ta utgångspunkt i sina egna och andra användares önskemål om hur lokalerna skall ge förutsättningar för arbete, umgänge och trivsel. Att tolka användarnas behov är alltid en viktig grundförutsättning, för all bra ljusdesign. Detta är minst lika viktigt för automatisk ljusvariation som för design av rumslig ljusfördelning och för val av ljuskällor.

Det är dock inte så enkelt att specificera sina behov och önskemål. De flesta vanliga användare har svårt att formulera sina önskemål i belysningstermer. Därför bör man börja med att tänka igenom sina funktionella och emotionella behov, i mer vardagliga ord. Då man har gjort det har man en grund för att ställa behovsinriktade frågor och söka möjliga leverantörer och information. Målet med denna process är att översätta den egna tolkningen av behoven till en beskrivning av hur ljusmiljön bör utformas. Det börjar nu komma simuleringsprogram som kan ge stöd för denna översättning. För stora lokaler använder leverantörer sedan tidigare ljusplaneringsprogram som Dialux och Relux, för att beräkna ljusfördelningen när man har valt ljuskällor, antal ljuskällor och placeringar av ljuskällor. Tidigare har beräkningsresultaten främst presenterats i siffror och tekniska termer, men det kommer nu allt mer simuleringsstöd för att illustrera hur de resulterande ljusmiljöerna ser ut.

De program som hittills är tillgängliga beräknar ljusfördelningen för ett visst val av belysning. Det är hittills svårt att finna datorstöd för att gå från en beskrivning av hur man vill att ljusmiljön skall vara till att få förslag på lämpliga belysningsval.