Litteratur

Här kommer vi lägga upp rapporter om konkret ljusdesign för hälsa och välbefinnande och utvärderingar av hur användarna upplever olika slags ljusinstallationer inomhus. Vi inkluderar också rapporter från EU:s arbete för att snabba på nyttiggörandet av bättre LED.