Om oss

InsideLight startade som ett flervetenskapligt nätverk inom Lund University Open Innovation Centeroch är nu ett fristående familjeföretag. Reine har haft en ledande roll i det stora EU-projektet Lighting for People och har lett flera Energimyndighetsprojekt om belysningsrelaterad utveckling.

Vi har insikt i belysningsbranschen och belysningsforskningen och söker nya vägar att öppna upp för att förbättra den mänskliga nyttan av dagens belysningsrelaterade kunskap och dagens LED-teknik.