Kontakt

InsideLight AB
info@insidelight.se

Ljusdesign, ljusmätningar, klargörande av användarnas behov, specifikationer och opartisk utvärdering av ljusmiljöer
Tove Karlsson, tove.karlsson@insidelight.se
Som masterprojekt designade jag en automatisk ljusvariation för ett klassrum i Malmö. Om du vill satsa på behovsanpassad belysning bör ni börja med att informera er om de varierande visuella, emotionella och biologiska behoven, av olika former av ljus. I min master utvecklade jag intervjufrågor och en enkät för att klargöra elevernas och lärarnas varierande behov av belysning. Jag hjälper er gärna att göra liknande studier som ett underlag för upphandling av mänskligt bättre LED-belysning.

EcoDesign, Lighting for People och Innovativ utveckling
Reine Karlsson, reine.karlsson@insidelight.se
0709 428 872

Specialpedagogik med erfarenhet av ADHD, autism och känslighet för störningar
Gunilla Karlsson, gunilla.karlsson@insidelight.se