Råd 3

Automatisk ljusvariation under dagen       Fler råd…

Den traditionella tankemodellen för belysning i klassrum och många andra lokaler har varit att det är bäst att ha lika mycket ljus överallt hela tiden. Vi har installerat lysrör på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att variera ljusets färgsammansättning. Det har också varit ovanligt att variera ljusets intensitet för att förbättra förutsättningarna för hälsa och välbefinnande. Under senare år har det blivit vanligt att dimra belysningen för att spara el och frågan har då oftast varit hur mycket det är acceptabelt att sänka ljusnivån. Den tankemodell som belysningsföretagen har kommunicerat har varit att det mänskligt sett alltid är bättre med mer ljus.

Samhället har också fokuserat på produktivitet och pedagogisk effektivitet och därför förordat en funktionellt (visuellt) välfungerade och sensoriskt stimulerande ljusmiljö. Det finns en viktig fördel med att ha möjlighet till sådan belysning, vid de tider det är motiverat. Men om man utsätter barnen för ett intensivt stimulerande ljus hela dagen finns det risk för negativ stress.

En liten flicka läser en bok för en nallebjörn
Det är viktigt att ge barnen tillgång till lugnare, mer harmoniska ljusmiljöer.

Det finns andra viktiga fördelar med att skapa lugna harmoniska ljusmiljöer, för att förbättra förutsättningarna för dialog och återhämtning. Det har också kommit allt mer forskning som visar att ljusets dyngsvariation påverkar synkroniseringen av kroppens klockor. Förenklat sett är det önskvärt att väcka kroppen på morgonen, men det är inte bra att hålla på med att väcka kroppen hela dagen. En sak som observerats är att datorskärmarnas stimulerande blåaktiga ljus gör att det är olämpligt att titta för mycket på datorskärmar på kvällen.