Råd 9

Undvik lampor och placeringar som bländar

Många LED-lampor har små intensiva ljuspunkter som ofta är bländande om lamporna placeras och används på ett sådant sätt att ljuspunkterna syns. Å andra sidan kan LED-lampor användas för att ge ett glittrande ljus som är positivt simulerande. LED är också bra för att skapa riktat ljus, som skapar tydliga skillnader mellan upplysta områden och områden som ligger i skugga. Sådana modellerande skuggor är viktiga för att kunna bedöma avstånd och formen på tredimensionella objekt. Kontrasterna mellan ljusa och mörka områden gör att synintrycken blir mer dramatiska och det ger till resultat ofta att rumsmiljön ser mer livfull ut.

Riktat ljus gör också att hudens dalar och veck syns tydligare och detta är viktigt för att kunna se människors mimik. Men bländande ljuskällor och reflexer med hög ljusstyrka är sensoriskt störande och leder till att man ser sämre i andra delar av synfältet. Direkta former av intensiv bländning är påtagligt och otrevligt, så om man är observant kan man rationellt sett ta tag i och åtgärda problemet. Men intensivt ljus från downlights och ljusstarka takarmaturer kan vara sensoriskt störande även om man inte upplever dem som direkt bländande. Detta påverkas av ljusstyrkan och kraftiga kontraster men det finns också risk att den störande effekten förstärks av onaturliga spektralfördelningar och flimmer.

I vård- och skolmiljöer har de som drabbas av dåliga ljusmiljöer knappast någon möjlighet att påverka belysningen. Detta är kritiskt för barn och andra personer är särskilt känsliga för sinnesintryck, t.ex. för dem som har ADHD. Dåligt ljus och bländning är också kritiskt för äldre och andra som har svårt att se. Det är viktigt att personer som arbetar med och i miljöer för särskilt känsliga personer är observanta på bländning och ljusmiljöns kvalitet.