Råd 8

Välj lampor och dimrar för att undvika flimmer

Våra råd avser inte att ersätta belysningsinformationen från leverantörer, professionella, forskare och t.ex. Belysningsbranschen, ljuskultur och Energimyndigheten. Vi vill förbättra fler människors förmåga att ta nytta av den information som finns. Vi vill också nämna att vi lärt oss mycket på att själva mäta upp många ljusmiljöer med en bra portabel flimmermätare och spektrometer.

Många LED-lampor har hittills så mycket flimmer att det ger en högfrekvent ljusvariation som gör att hjärnans sensoriska system måste arbeta med att sortera bort de onaturliga signalvariationerna. Gamla lysrörsarmaturer orsakar ett 100Hz flimmer, som vi nu vet är negativt stressande.

Skräckslagen ung man med autism
Plötsliga ljusvariationer kan orsaka våldsamma stressreaktioner.

Olämpliga kombinationer av LED och dimmers ger allt för ofta kraftigt störade flimmer, ibland ännu värre än de gamla lysrörsarmaturerna.

Även LED-lamporna i sig ger hittills ofta ett flimmer med högre frekvens, ofta 400–500 Hz. De flesta inom belysningsbranschen anser att detta inte är något problem. Så snabba ljusvariationer är inte möjliga att se, men de registreras i någon mån av synsinnet och det finns risk att de är sensoriskt stressande och tröttande. Enligt IEEE-standarden 1789 bör man i viss mån vara försiktig med ljusvariationer med frekvenser upp till 1250 Hz.

Ett problem med detta är att lampförpackningarna inte alls visar vilka lampor som ger högfrekvent ljusflimmer. Det är också svårt att veta vilka lampor som fungerar med vilka dimmers. Allt fler lampförpackningar visar nu om den aktuella lampan kan dimmas, men det är ändå osäkert om den fungerar med olika former av, i synnerhet gamla, dimmers. Och att en lampa kan dimmas utesluter inte att den själv ger ett högfrekvent flimmer.

För att veta att man inte utsätter sina barn eller andra sensoriskt känsliga personer för negativt stressande flimmer måste man mäta upp om belysningen flimrar. Det är därför intressant att det nu kommer allt fler lättanvända fickinstrument för att mäta flimmer.