Råd 7

Intensivt blåaktigt ljus på förmiddagen

Våra råd avser inte att ersätta belysningsinformationen från leverantörer, professionella, forskare och t.ex. Belysningsbranschen, ljuskultur och Energimyndigheten. Vi vill förbättra fler människors förmåga att ta nytta av den information som finns. Vi vill också nämna att vi lärt oss mycket på att själva mäta upp många ljusmiljöer med en bra portabel spektrometer.

En väl fungerande dygnsrytm och att kunna somna på kvällen är avgörande för att vi ska hålla oss friska, glada och vara produktiva under dagen. Många studier har visat att ljus med högre färgtemperatur har resulterat i bättre vakenhet. Om man vaknar till med hjälp av en dos blått ljus på förmiddagen minskar risken för sömnighet, irritation och aggressivt beteende. Att vara vaken på dagen är dessutom bra för sömnen den följande natten.

Blåaktigt, intensivt ljus är bra på förmiddagen. Men man måste se upp med att ha det aktiverande ljuset på under en allt för stor del av dagen, eftersom det kan leda till stressreaktioner, som t.ex. migrän, i synnerhet för unga och särskilt känsliga individer.

När man började prata om Human Centric Lighting fokuserade man på att ljus som innehåller blåa våglängder, har hög färgtemperatur, är uppiggande. Forskningen har visat att blått ljus, i synnerhet våglängder kring 480nm, reducerar melatoninhalten mest (melatonin är ett hormon som gör att vi blir sömniga). Men det finns nu också en hel del forskning som visar att rött ljus påverkar kortisolnivåerna, minst lika mycket som blått ljus. Rödaktigt ljus fungerar därför utmärkt som stimulerande faktor på eftermiddagen eller kvällen när vill hålla oss pigga utan att påverka dygnsrytmen.