Råd 5

Välj lampor med jämn spektralfördelning

Våra råd avser inte att ersätta belysningsinformationen från leverantörer, professionella, forskare och t.ex. Belysningsbranschen, ljuskultur och Energimyndigheten. Vi vill förbättra fler människors förmåga att ta nytta av den information som finns. Vi vill också nämna att vi lärt oss mycket på att själva mäta upp många ljusmiljöer med en bra portabel spektrometer.

Ljuset i naturen har en relativt jämn färgfördelning, en kontinuerlig spektralfördelning i det synliga området mellan 380 och 780 nm, utan höga toppar och djupa dalar. Belysning har annorlunda spektralfördelningar. Glödlampor ger en mycket större andel rött ljus och lysrör ger spektralfördelningar med höga smala toppar. LED-tekniken ger mer flexibilitet och det är större skillnader mellan olika LED-lampor. Tekniskt sett öppnar LED-tekniken upp för att utveckla ljuskällor med mer naturliknande spektralfördelningar.

De flesta LED-lampor som hittills finns på marknaden har dock spektralfördelningar som i vissa avseenden avviker ganska kraftigt från naturens ljus. En egenhet är att många av dagens LED-lampor ger mycket kortvågigt ljus med våglängder kring 450 nm. Dessutom ger de flesta ganska lite ljus med våglängder kring 480 nm, det våglängdsområde som har störst cirkadisk effekt (>HCL) och som dessutom råkar vara en väsentlig del i himlens blå färg. Den kraftiga obalansen mellan kortvågigt blåljus och himmelsblått är onaturlig och estetiskt problematisk.

Ansikte med olika färger
Spektralfördelningen är viktig för att vi ska kunna se alla färgskiftningar i ansiktet.

En annan egenhet hos de flesta LED-lampor är att de ger en onaturligt låg andel röda färger, vilket t.ex. gör att vi har svårt att se människors ansiktsfärger och tolka deras sinnesstämning.

En utmaning med de här egenheterna är att det är svårt att veta vilka lampor som ger bra färgåtergivning. På lampförpackningar anges CRI eller Ra- värden. I princip betyder ett högre Ra-värde att färgåtergivningen skall vara bra och Ra 100 betyder att färgåtergivningen är perfekt. Men även LED-lampor med CRI över 90 har ofta en onaturlig obalans i det blåa området och för lite djuprött ljus, ett lågt R9-värde.

Det säkraste sättet att bedöma en lampas ljuskvalitet är att mäta upp spektralfördelningen och det kommer nu allt fler lättanvända fickinstrument för att göra detta.