Råd 4

Anpassa ljusfördelningen i rummet till behoven

Ljusflödet i de lokaler vi vistas är viktigt för hur vi upplever miljön i rummet. Variationer i ljusintensitet och färgkaraktär gör att atmosfären känns mer levande. Riktat ljus gör att miljön känns mer dramatisk än diffust ljus.

En äldre kvinna som stickar
Äldre behöver mycket mer ljus än yngre

Det är naturligtvis viktigt att ljuset är tillräckligt för att vi skall se det vi tittar på. Men detta beror inte bara på belysningsstyrkan utan också på belysningens karaktär och kvalitet. Det är också viktigt att tänka på att det finns mycket som det är viktigt att vi kan se och tolka, inte bara text på paper som ligger på bord (det som dagens användning av luxvärden fokuserar på). Det har alltid varit viktigt att kunna se och tolka ansiktsuttryck, skuggor som markerar det vi riskerar att snubbla

på och nu är det också viktigt att kunna se det som presenteras på datorskärmar och telefoner. För att kunna läsa av skärmarna är det ofta bättre med lägre lux-värden. Lägre ljusstyrka har också fördelar för harmoni och mänskligt umgänge.

Dagens belysningsplanering fokuserar på mängden erfordrad belysning (antal lumen) och det vanligaste målet är att installationen skall ge en jämn ljusfördelning, lika många lux på alla horisontella arbetsytor. Man betonar att det är viktigt att undvika bländning och väljer därför ofta lösningar som ger stor andel diffust ljus. Men om man har lika mycket ljusflöde i alla riktningar känns ljusmiljön ganska tråkig.

Om man väljer lösningar som bara ger mycket ljus där man behöver hög ljusstyrka kan man spara mycket el. Indirekt belysning som reflekterar en stor andel av ljuset i taket höjer elförbrukningen, men det finns ofta viktiga estetiska fördelar med dolda ljuskällor och indirekt belysning. En påtaglig faktor är att man bör undvika bländning.

Belysningsplanering har traditionellt eftersträvat vertikal belysning, för att man skall se det som ligger på horisontella arbetsytor. Det växer nu fram allt fler argument för att det också är viktigt med horisontellt ljus, för att vi skall kunna se ansikten och tolka mimik och ansiktsfärger (känslostämningar) på ett bra sätt.

Sammanfattning om ljusfördelning i rummet:
Ljusdesigners arbetar med ”flera lager” av ljus, med olika syften och som tillsammans skall ge en tilltalande och välfungerande rumsmiljö. Allmänbelysningenär en grundbelysning som ser till att det är tillräckligt ljust för att kunna vistas i rummet. Allmänbelysningen är oftast ganska diffus och jämnt fördelad och om man bara har sådan belysning tenderar rummet att ge ett platt och tråkigt intryck. Med accentbelysningen skapas iögonfallande ytor som lockar blicken till speciella delar av arkitekturen, produkter eller konstverk. Accentbelysningenskapar dynamik. Funktionsljusetär riktat och utformat för de uppgifter vi vill utföra, t.ex. arbetsplatsljus, läsljus och belysning på arbetsbänken i köket.

4a Punktbelysning har fördelar för att göra miljön mer intressant och energieffektiv än en jämn diffus belysning.

4b Belysning av de väggar man ser på gör att man får in mer ljus i ögat och det förstärker belysningens inverkan på synkroniseringen av kroppsklockorna.

4c Riktad belysning synliggör ansiktsuttryck, var föremål står, sådant man kan snubbla på som trösklar, dörrposter och rörelser.

4d Bländning och områden med stark ljusstyrka gör att man ser sämre i andra delar av synfältet

4e Dolda ljuskällor är ofta bättre för att skapa en behaglig ljusdesign, men indirekt belysning tendrar att dra mer el.