Råd 2

Rummen och människorna blir fula om ljuset är fult

Det är subjektivt vad som är vackert och fult, det är en fråga om tyckande och smak. Men det också viktigt att notera att ett och samma föremål, samma person eller ett visst rum ser olika ut i olika former av belysning. Om man belyser en frukt eller ett ansikte med ett onaturligt ljus ser frukten eller ansiktet inte är lika tilldragande ut som i en bättre ljusmiljö. I vissa lägen kan det vara ”vackert” att belysa med särskilda färgkombinationer för att uppnå någon form av konstnärlig effekt. Men som huvudprincip har vårt synsinne utvecklats för att tolka bilden av olika objekt i naturens ljusmiljöer. Många objekt ser inte lika naturliga ut i onaturliga ljusmiljöer, t.ex. i LED-belysning med blåstick och med brist på djupröda färger. I de situationerna är det relevant att säga att de objekten ser fulare ut än de hade varit i ett mer naturligt (vackrare) ljus.

Anledningen till att olika objekt ser ut att ha olika färger är att de absorberar vissa färger (våglängder) och reflekterar andra färger. Objektfärgerna vi ser är de våglängder som reflekteras från det aktuella objektet. Vilka färger som kan reflekteras är helt beroende av vilka färger som ingår i det ljus som belyser objekten. Om vi vistas i en miljö som bara belyses med en färg av rött ljus ser vi bara den röda färgen och om vi vistas i blått ljus är det bara blåa färger som syns. Belysningens ljus innehåller många färgkomponenter, men det är stor skillnad mellan ljuset från olika typer av lampor (>Blogg).

Ljuset i naturen kommer från solen, som har en temperatur på 5500° Kelvin. Då det är mulet och då solen står lågt på himlen blir naturens ljus mer blåaktigt, färgtemperaturen blir högre, ofta 6500-7000K, och under soluppgångens och solnedgångens blå timma under en tid över 10000K och ibland mycket högre. Naturens dagsljus kan sägas vara vitt året runt, under största delen av dagen. Ljuset från solen innehåller alla våglängder och kan därför synliggöra alla färger. På en vit vägg studsar alla våglängder lika. Om väggen inte är slät, kommer den att ändra ljusets riktning, vilket gör att vi får en mer diffus belysning.

I dagligt tal används termen ”dagsljuslampor” för att beskriva blåaktigt vitt ljus, d.v.s. ljus med en hög färgtemperatur. Vetenskapligt sett är blått ljus synligt ljus inom våglängdsområdet 420–490 nm. Ju högre relativ andel av dessa våglängder som ljuskällan avger desto blåare uppfattas ljuset. Blått ljus studsar mot en blå vägg. Det betyder inte att vi får mer blått ljus, men att en relativt hög andel av det blå ljuset reflekteras mer än de andra färgerna som faller på det aktuella objektet.

Rött ljus är synligt ljus i våglängdsområdet 650–750 nm och studsar mot en röd vägg. En röd tröja ser röd ut eftersom färgerna i tyget har absorberat ljusets våglängder i den violetta/blåa delen av spektret. Enbart blått ljus på en röd tröja gör att tröjan ser svart ut, eftersom det blåa ljuset absorberas. Vita föremål ser vita ut eftersom de reflekterar alla färger. Svarta föremål absorberar alla färger. Vi ser inte ljuset i ren luft. Det vi ser är de intensitetsmönster och färgfördelningar som reflekteras från olika objekt.

Ljuskällornas och armaturernas ljusfärger och ljusfördelningar samspelar med rummets färger och material (ytstrukturer). Den enklaste riktlinjen för att undvika att saker ser konstiga ut är att eftersträva en naturlig ljusmiljö, en jämn spektralfördelning. Ljus med högre Ra-värde visar upp fler objekt på ett mer naturligt sätt (>Råd10). Belysning med större andel röda färgtoner, lägre färgtemperaturer, ger ofta en mysigare ljusmiljö (>Råd7). Blåaktigt ljus är mer naturligt uppiggade (>Råd8). Vad som upplevs som vackert beror på vilken stämning man vill skapa.

En grundläggande aspekt är att ojämna spektralfördelningar, t.ex. med blåstick och ojämn fördelning mellan olika röda färger, tenderar att ge en fulare färgåtergivning, t.ex. av ansikten. Förenklat kan man säga att sådana former av belysningsegenskaper (oljus) som gör att vi ser sämre gör att det mesta ser fulare ut. et är inte så enkelt att mer ljus alltid är bättre. Det är mer grundläggande att ljuset har bra kvalitet. Om ljusets egenskaper är störande kan man förenklat säga att mer ljus är mer störande.