Råd 10

Kvalitetsljus bör ha CRI (Ra) över 85

Det mätetal som används för att beskriva färgåtergivning benämns Color Rendering Index (CRI) eller Ra-värde. Ett högre Ra-värde betyder att färgåtergivningen är bättre och i de flesta fall ger Ra-värdena en någorlunda beskrivning av ljusets kvalitet.

Även LED-lampor med Ra-värden på 90 har dock allt för ofta spektralfördelningar som i vissa avseenden kraftigt avviker från naturens ljus. En egenhet är att nästan alla LED-lampor hittills ger mycket kortvågigt ljus med en våglängd kring 450 nm. Dessutom ger de flesta ganska lite ljus med våglängder kring 480 nm, det våglängdsområde som har störst cirkadisk effekt och som ”råkar” vara en väsentlig del i himlens blå färg. Kraftiga obalans mellan kortvågigt blåljus och himmelsblått är onaturlig och estetiskt problematisk.

Asiatisk ung kvinna som blir sminkad
Färgåtergivningen är viktig för hur vi ser varandras ansikten

En annan egenhet hos de flesta LED-lampor är att de ger en onaturlig fördelning mellan olika röda våglängder, vilket t.ex. begränsar möjligheten att se människors ansiktsfärger och tolka deras sinnesstämning. Det är hittills vanligt att R9-värdet är mycket lägre än Ra-värdet.

En utmaning med de här egenheterna är att det är svårt att veta vilka lampor som ger bra färgåtergivning. På lampförpackningar anges bara CRI eller Ra- värden. I princip betyder ett högre Ra-värde att färgåtergivningen skall vara bra. Men även LED-lampor med CRI över 90 har ofta en onaturlig obalans både i det blåa och i det röda området.