Råd 1

Satsa på belysningen där folk tillbringar mycket tid

Vi spenderar omkring 90 procent av vår tid inomhus. Belysningen inomhus, framförallt i de vardagliga miljöer där de flesta spenderar en stor del av sin tid, har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Exempel på sådana lokaler är förskolor, skolor och lokaler för äldre. Barn är sensoriskt känsliga och har samtidigt minst möjlighet att påverka sina vardagliga miljöer. De som ansvarar för belysningen i skolor har därför ett särskilt ansvar.

För att göra en bra ljusdesign bör man först undersöka vilka olika typer av individer som kommer att vistas i lokalen, vad de kommer att göra och vid vilka olika tider på dygnet. Det viktigt att prata med användarna, för att kunna anpassa ljusets intensitet, variationen, färgtemperaturen och färgåtergivningen till behoven.

Ljuset påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande mycket mer än de flesta är medvetna om. Den moderna LED-belysningen, styrtekniken och de nya vetenskapliga resultaten om effekterna av olika sorters ljusvariationer kan tillsammans möjliggöra en belysning som är betydligt bättre för människans hälsa och välbefinnande. Val av armaturer och placering är viktig, men tänk också på ljusets kvalitet. Om spektralfördelningen är olämplig blir ljusupplevelsen aldrig bra.

En äldre kvinna som tittar ut genom ett fönster
Äldre behöver mycket mer ljus än yngre

En äldre person behöver ca tre ger så mycket ljus som en yngre för att kunna se. Stigande ålder leder både till sämre syn och större risk för en dåligt fungerande dygnsrytm. I ett klassrum bör man anpassa ljuset till såväl elevernas som lärarens visuella och biologiska behov. I lokaler för äldre bör man helst se till att de äldre får komma ut under förmiddagen, alternativt att belysningen ger en dos blåaktigt ljus. För att främja goda relationer bör man i rum där yngre och äldre umgås tänka på den spatiala (rumsliga) ljusfördelningen. I rum som används på olika sätt vid olika tider på dygnet finns det fördelar med tidsmässig belysningsvariation.